Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Basen

 

1. Podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
2. Bilet ulgowy obowiązuje dzieci i młodzież do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej, emerytów, niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (decyduje dokument potwierdzający stopień wiek/status i tożsamość)
3. Bezpłatne wejście przysługuje: kombatantom, weteranom wojennym, opiekunom osób niepełnosprawnych.
4. Bezpłatny parking przysługuje klientom pływalni za okazaniem bieltu wjazdu na recepcji.
5. Dzieciom do 3 roku życia przysługuje wstęp bezpłatny.
6. Dopłata naliczana jest po przekroczeniu wykupionego czasu za każdą rozpoczętą minutę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
7. Dopłata przy bilecie grupowym obowiązuje osobno dla każdej osoby.
8. Poszczególne oferty specjalne, ulgi i promocje nie łączą się ze sobą. np. oferty specjalne nie łączą się z Kartą Dużej Rodziny; z ulgami uczniowskimi itd.
9.Strefa saun jest czynna od godz. 15:00-21:30 od poniedziałku do piątku oraz w weekendy i święta od godz. 10:00-21:30
10. Strefa saun dostępna jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
11. Strefa saun jest dostępna wyłącznie po zakupie biletu basenowego.
12. Przejście do strefy saun i odbicie transpondera jest równoznaczne z rozpoczeciem naliczania dodatkowej opłaty za strefę saun. Opuszczając strefę saun należy ponownie odbić transponder, co spowoduje zatrzymanie naliczania dopłaty.
13. Bilet grupowy obowiązuje min. 10 osób (+ opiekun gratis) i przysługuje dzieciom i młodzieży do 16 roku życia.
14. Opłata za zgubienie zegarka / transpondera wynosi 100 zł.
15. Opłata za zgubienie numerka z szatni / szafki wynosi 15 zł.

 

 

Zapraszają

Honorujemy karty