Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Cennik

 

 

 

 

 

 1. Podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

  2. Bilet ulgowy obowiązuje dzieci i młodzież do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej, emerytów, niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (decyduje dokument potwierdzający stopień wiek/status i tożsamość)
  3. Bezpłatne wejście do strefy mokrej przysługuje: kombatantom, weteranom wojennym, opiekunom osób niepełnosprawnych (za wyjątkiem strefy saun).
  4. Bezpłatny parking przysługuje klientom pływalni za okazaniem biletu wjazdu na recepcji.
  5. Dzieciom do 3 roku życia przysługuje wstęp bezpłatny.
  6. Dopłata naliczana jest po przekroczeniu wykupionego czasu za każdą rozpoczętą minutę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  7. Dopłata przy bilecie grupowym obowiązuje osobno dla każdej osoby.
  8. Poszczególne oferty specjalne, ulgi i promocje nie łączą się ze sobą.
  9. Strefa saun jest czynna od godz. 15:00-21:30 od poniedziałku do piątku oraz w weekendy i święta od godz. 10:00-21:30
  10. Strefa saun dostępna jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
  11. Strefa saun jest dostępna wyłącznie po zakupie biletu basenowego.
  12. Przejście do strefy saun i odbicie transpondera jest równoznaczne z rozpoczęciem naliczania dodatkowej opłaty za strefę saun. Opuszczając strefę saun należy ponownie odbić transponder, co   spowoduje zatrzymanie naliczania dopłaty.
  13. Bilet grupowy obowiązuje min. 10 osób (+ opiekun gratis) i przysługuje dzieciom i młodzieży do 16 roku życia.
  14. Opłata za zgubienie zegarka / transpondera wynosi 100 zł.
  15. Opłata za zgubienie numerka z szatni / szafki wynosi 15 zł.

  16. Oferta specjalna dla mieszkańców Katowic obowiązuje jedynie za okazaniem Katowickiej Karty Mieszkańca

   

   

  ZASADY FUNKCJONOWANIA KARNETÓW

  1)     Karnet jest ważny pół roku od momentu zakupu.

  2)     Jednorazowo można wykorzystać maksymalnie 1-godzinne wejście.

  3)     Po godzinie doliczona będzie dopłata minutowa zgodnie z obowiązującym cennikiem lub możliwe będzie ponowne przedłużenie wejścia o jedną dodatkową godzinę.

  4)     Dopłata do sauny naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem.

  5)     Płatność za zakup Karnetu dokonywana jest z góry.

  6)     Zakup Karnetu KKM możliwy jest wyłącznie za okazaniem Katowickiej Karty Mieszkańca. Klient jest zobligowany każdorazowo do okazania KKM obsłudze recepcji przy wejściu.

  7)     Za wydanie karty plastikowej (Karnetu) – pobierana jest jednorazowa opłata aktywacyjna wysokości 5 zł.

  8)     Karta plastikowa jest bezzwrotna i pozostaje własnością Klienta.

  9)     Po wykorzystaniu limitu na karcie, Klient ma możliwość ponownego doładowania Karnetu wg obowiązującego cennika (bez ponoszenia kosztu aktywacji Karnetu).

  10)  Karnety nie łączą się z innymi promocjami, zniżkami i ofertami specjalnymi.

  11)  Karnet zakupić może wyłącznie osoba pełnoletnia.

Zapraszają

Honorujemy karty