Wersja domyślna Wysoki kontrast - +

Karnety

ZASADY FUNKCJONOWANIA KARNETÓW

1)     Karnet jest ważny pół roku od momentu zakupu.

2)     Jednorazowo można wykorzystać maksymalnie 1-godzinne wejście.

3)     Po godzinie doliczona będzie dopłata minutowa zgodnie z obowiązującym cennikiem lub możliwe będzie ponowne przedłużenie wejścia o jedną dodatkową godzinę.

4)     Dopłata do sauny naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem.

5)     Płatność za zakup Karnetu dokonywana jest z góry.

6)     Zakup Karnetu KKM możliwy jest wyłącznie za okazaniem Katowickiej Karty Mieszkańca. Klient jest zobligowany każdorazowo do okazania KKM obsłudze recepcji przy wejściu.

7)     Za wydanie karty plastikowej (Karnetu) – pobierana jest jednorazowa opłata aktywacyjna wysokości 5 zł.

8)     Karta plastikowa jest bezzwrotna i pozostaje własnością Klienta.

9)     Po wykorzystaniu limitu na karcie, Klient ma możliwość ponownego doładowania Karnetu wg obowiązującego cennika (bez ponoszenia kosztu aktywacji Karnetu).

10)  Karnety nie łączą się z innymi promocjami, zniżkami i ofertami specjalnymi.

11)     Karnet zakupić może wyłącznie osoba pełnoletnia.

Zapraszają

Honorujemy karty